Zdjęcie przedstawia fotografa ślubnego - Rafała Gutowskiego z Płocka

Jestem,

chwytam światło, ożywiam obrazy.

Każdym spojrzeniem, oddechem,

wyzwoleniem migawki stwarzam świat.

Codziennie od nowa, bez końca…

Stworzyłem zespół ludzi,

dla których fotografia i film to pasje życia.

Resztę niech opowiedzą nasze prace.

Rafał Gutowski